Matkakertomus: Nordic Oikos 2024 konferenssi

Susanna Koivusaari  

Osallistuin maaliskuun puolivälissä Ruotsin Lundissa järjestettyyn Nordic Oikos 2024 konferenssiin. Pidin konferenssissa puhe-esityksen liittyen väitöskirjatutkimukseeni ilmastonmuutoksen ja maankäytön vaikutuksista neidonkengän säilymiseen Suomessa. Tätä kasvilajia esiintyy Euroopassa lähes yksinomaan Suomen ja Ruotsin pohjoisosissa, jonka vuoksi oli erityisen tärkeää esitellä tutkimusta ja sen tuloksia ruotsalaisille kollegoille.  

Koska tämä oli ensimmäinen kertani väitöskirjatutkijana kansainvälisessä konferenssissa, sain siitä arvokasta esiintymiskokemusta. Tämän lisäksi pääsin kuulemaan lukuisten muiden tutkijoiden puhe-esityksiä ja ihastelemaan toinen toistaan upeampia postereita. Konferenssi-illallisten yhteydessä pääsin tutustumaan tarkemmin muihin oman alan tutkijoihin ja luomaan tärkeitä yhteyksiä tulevaisuutta varten. Matka herätti monia ideoita ja ajatuksia, joihin aion palata kevään aikana. Erityisesti mieleen jäi se, miten tärkeä merkitys sillä on, miten oman tutkimuksen tuloksia kommunikoidaan ulospäin esimerkiksi visuaalisten esitysten avulla.