Bruks- og klimaendringer på land påvirker kystnære marine økosystemer
Med miljø- og klimaendringene endres vilkårene for primærproduksjonen, med konsekvenser for våre økosystemer
I en tid med global nedgang i antall pollinatorer, er studier av samspillet mellom dem og blomster de pollinerer særdeles viktig
Restaureringsfokus kan avbøte noe av de store negative konsekvensene ved nye naturinngrep.