Adjunct in Bioscience with specialization in nature conservation practice

University of Skövde
Sweden
Full Time
Posted
3 weeks ago

 

Högskolan i Skövde söker en adjunkt i biovetenskap med inriktning mot praktisk naturvård:

Anställningen är inom ämnet biovetenskap som vid Högskolan i Skövde definieras som studiet av biologiska strukturer, processer och funktioner på olika nivåer från biomolekyler till levande celler, organsystem, hela organismer, populationer, arter och ekosystem. Området innefattar även studiet av de levande organismernas uppkomst och interaktioner med den miljö de lever i. Vidare inkluderas biologiska tillämpningar inom olika områden som medicin, jordbruk, livsmedelsproduktion och natur- och miljövård.

Praktisk naturvård definieras här som att omsätta teoretiska kunskaper och forskningsresultat i det praktiska arbetet med att bevara och utveckla naturområden och ekosystemtjänster. Det spänner bl. a. över att göra naturvärdesbedömningar, dokumentera och följa upp konsekvenser av naturvårdsåtgärder, ta fram skötselåtgärder och göra miljöbedömningar.

Du kommer vara anställd som adjunkt i biovetenskap. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara undervisning samt den administration som kommer av dessa arbetsuppgifter. Undervisningen bedrivs tillsammans med andra lärare inom biovetenskap, framför allt inom specialiseringen mot ekologi. Ekologigruppen bedriver både undervisning och forskning där gruppens forskningsprojekt har en inriktning mot hållbart nyttjande av biologiska resurser och naturvård. Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.

 

Vi söker dig som har:

 • avlagt magisterexamen inom biovetenskap, eller annat relevant ämne eller har motsvarande kompetens, eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen
 • dokumenterad artkunskap inom en eller flera organismgrupper
 • dokumenterad kunskap eller erfarenhet av praktisk naturvård
 • dokumenterad kunskap eller erfarenhet av att använda ArcGIS eller QGIS
 • dokumenterad god samarbetsförmåga
 • dokumenterad god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska respektive engelska.

 

Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:

 • Visat pedagogisk skicklighet med utgångspunkt från aspekter beskrivna i Högskolans anställningsordning.
 • Graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörigheten.
 • Organismkännedom med fokus på indikatorer och signalarter.
 • Dokumenterad kunskap inom området ekologi.
 • Dokumenterad kunskap inom området molekylär ekologi.
 • Genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

 

Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid dokumenterad kunskap inom området ekologi samt visat pedagogisk skicklighet med utgångspunkt från aspekter beskrivna i Högskolans anställningsordning.

Anställningen är inledningsvis en tidsbegränsad anställning på 6 månader som omfattar 100 %. Tillträde i augusti.

Högskolan i Skövde arbetar aktivt med ett förebyggande diskrimineringsarbete för att bibehålla och förbättra en inkluderande arbetsmiljö.

 

Sista ansökningsdatum: 28 juli 2021

Diarienummer: Ref nr HS 2021/625

 

Kontaktuppgifter

Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Diana Tilevik och ämnesföreträdare Niclas Norrström. Facklig  information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.

 

Ansökan Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. Där finner du även information om hur din ansökan ska utformas. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:

 • Personligt brev
 • CV med personuppgifter, examina, övriga utbildningar, tidigare anställningar och annan relevant erfarenhet
 • Intyg/betyg och övriga dokument som styrker din ansökan

 

Kontakta HR-avdelningen på hr-specialister.hr@his.se om du har publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum.

Location
Högskolevägen, Box 408